Lonely

posted on 01 May 2014 23:22 by pg2021 in fanciful directory Diary
อันตัวข้านามว่า”ปุกปุย”

ข้าใช้ชีวิตเพียงลำพัง 
 
ยุบนดาวดวงนี้มาช้านาน
 
เป็นที่ซึ่งมีแต่ความสงบ 
 
ไร้ซึ่งผู้คน ...
 
ร้ซึ่งความวุ่นวาย 
 
ข้าพอใจที่จะใช้ชีวิตยุแบบนี้ !!!
 
"......"

Comment

Comment:

Tweet

Categories